VÆRUM VANDVÆRK INFORMERER #3

VÆRUM VANDVÆRK INFORMERER #3

På vandværksgrunden er der nu udsat får, dette er efter aftale med Randers Kommune.

Mandag morgen den 4. maj 2020 starter vi med at fylde vand på fjernvarmeværkets beholder ved solcelleanlægget. Dette betyder, at der kan være forskel på trykket i jeres vandhaner.

Det vil tage ca. 21 dage at fylde beholderen.

Vi opfordrer alle til om muligt, at spare på vandet og ikke åbne fuldt for tappehanerne, da det kan medføre forstyrrelser i vandforsyningen..