Fint drikkevand i Værum

Fint drikkevand i Værum

De 171 andelshavere, der er tilsluttet Værum Bys Vandværk kan med sindsro tappe vand fra hanerne.

Vandværket har netop fået analyseret sit vand, og på alle parametre får vandet gode karakterer. Eller sagt på en anden måde: Alle de målbare bakterier, metaller, organiske og uorganiske forbindelser, der er testet for, ligger langt under de krævede grænseværdier.

Analyserne omfatter både måling af råvandet på værket og af drikkevand tappet hos forbruger for at sikre, der ikke er forureninger undervejs i rørsystemet.

Eksempelvis er nitratindholdet i drikkevandet på 1,3 mg/liter, hvor grænseværdier er 50 mg. Kimtallet målt ved 22 grader celsius ligger på 2 og må max være på 200. Et forhøjet kimtal kan være udtryk for forurening eller forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier. Der er heller ikke målt coliforme eller coli-E bakterier, som kan indikere forurening med overfladevand.

PH-værdien i drikkevandet er 8 og skal ligge mellem 7 og 8,5. Kommer surhedsgraden under 7 udgør det en risiko for tæring af rør.

Værum forsynes med vand fra to boringer umiddelbart syd for Hammelvej. Årlig oppumpes 40.000 kubikmeter.

De gode måleresultater kommer ikke bag på vandværkets formand Jørn Sminge. De svarer temmelig nøje til de tidligere analyser.

-Det er udtryk for, at vi har en god og stabil forsyning af grundvand, der ligger godt beskyttet, siger han, der bl.a. vil præsentere analyserne på den kommende generalforsamling den 9. marts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *