Skred i byggeriet af nyt vandværk i Værum

Skred i byggeriet af nyt vandværk i Værum

Forbrugerne kan også fremover regne med godt og rigelig lokalt drikkevand, lover formanden.

Der støbes på livet løs, men holder tidsplanen, kan snoren til det nye vandværk klippes over i løbet af august

Støbearbejde med den nye 145 kubikmeter store vandtank på Værum Bys vandværk er godt i gang, og dermed er byggeriet af det nye vandværk ved Hammelvej kommet et stort skridt videre.

-Heldigvis, siger formanden for vandværket, Jørn Sminge, der ærgrer sig over de forsinkelser der har været undervejs. Dels finansieringen, der krævede en ekstraordinær generalforsamling i november, dels og ikke mindst coronaen og vejret.

Til gengæld har selve arbejde med gravning, støbning etc. ikke budt på ubehagelige overraskelser, og som det ser ud nu, forventer Jørn Sminge, at det nye værk står færdigt i løbet af august.

-Og naturligvis med en efterfølgende officiel indvielse af værket på et tidspunkt, hvor flest mulige af vores forbrugere kan komme, se og spørge om hele processen, understreger han.

Fortsat godt lokalt drikkevand

Den nye vandværksbygning, der erstatter den nuværende græsklædte høj, kommer til at fremstå i røde sten med sorte betontegl. Det bebyggede areal bliver på104 kvm og omfatter udover vandtanken, maskinstue, teknikrum, og bad/toilet. Samlet pris ca. tre millioner kroner.

Vandet oppumpes som hidtil fra to 130 meter dybe boringer under vandværkets grund. Vandlagene ligger godt beskyttet under et tæt kridt- og lerlag, der virker som en effektiv membran mod evt. forurening ovenfra. Vandets indhold af nitrat – et stof, der netop igen har været i søgelyset – ligger så lavt som 0,3 mg pr. liter vand, og dermed langt under grænseværdien på 50 mg pr. liter.

-Ikke alene er det kvalitetsmæssigt godt vand vi pumper op. Det viser de meget omfattende prøver, der tages løbende, siger Jørn Sminge. -Der er også meget vandholdige lag, så vi er fremtidssikret selv med en udvidelse af boligbyggeriet i Værum.

Værum Bys vandværk har tilladelse til at oppumpe 50.000 kbm vand på årsbasis. Forbruget hos vandværkets nuværende 169 forbrugere ligger på ca. 42.000 kbm.

Primært lokale håndværkere

Det er primært lokale håndværkere, som rejser det nye vandværk. Det drejer sig om:

Hadbjerg Mur og Beton, tømrerfirmaet Savføreren, Værum, Langå-Laurbjerg El-teknik, MH Blik og VVS, Randers, Malerfirmaet Nick Gade, Randers, Værum Stålindustri og Randers Fugeteknik 

Desuden Hardi V, alarm og sikring, Blue Control, automatik og Jysk Vandrensning.