Ny vandledning Gl. Landevej

Ny vandledning Gl. Landevej
VBV informerer

Uge 16, efter påske, begynder nedgravning af ny vandledning på Gl. Landevej. Det kommer til at strække sig fra Runddalsvej og frem til sidste hus på Gl. Landevej. Derfra er Værum-Ørum Kraftvarmeværk blevet koblet på med deres nye solcelleanlæg.

Deres 18 m høje akkumulatortank skal fyldes med vand og ligeså skal solcellepanelerne.

Vandledningen på Gl. Landevej er en ældre sag, der før har givet problemer. Derfor benytter vandværket lejligheden til at få den gamle ledning skiftet. Der vil derfor i uge 16-17-18 kunne opstå gener pga nødvendig aflukning og tilslutning af alle forbrugernes stikledninger.

Vi håber i vandværkets bestyrelse at i vil tage udfordringen og generne med ro og forståelse.

Corona-virus.

Hvis i har problemer med installationen af ny stikledning, så kontakt vandværket på telefon 40104786. Undgå kontakt med entreprenørerne.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Værum Bys Vandværk Amba.