Generalforsamling

Generalforsamling

afholdes af Værum Forsamlingshus og Værum Bys Vandværk Amba.

Mandag den 31. maj 2021 kl.19 og 19.30

i Værum Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

Grundet COVID regler er tilmelding nødvendigt med kun 1 person/husstand

Tilmelding senest 29-5-2021:

Formand@vbv-amba.hjemmeside-udkast.dk Jørn 40 10 47 86

Bestyrelsevf@gmail.com Lone 50 73 47 66