Værum Bys Vandværk informerer

Værum Bys Vandværk informerer

P.ga  gravearbejde vedr. ny vandledning på Gl.Landevej vil vejen være spærret ud for nr. 10 i perioden 27 /4 -1/5 2020 begge dage incl.

Trafik til Runddalsvej sker via Hammelvej/Gl. landevej.

 Busstoppestedet GL. Landevej (rute 223) er flyttet til Hammelvej i peroden

Vandforsyningen kan være afbrudt i perioden 27/4 kl. 12.00 til 16.00 og 28/4 kl.08.00 til 16.00 .

Vi  tilstræber at afbrydelserne vil blive af korte perioder.

Dette gælder for ejendomme på Gl. Landevej øst for Nørgårdsvej  samt Kildingsvej 10-12-15 og Runddalsvej.